Klimat­neutralitet innan 2030

Genom medvetna beslut och handlingar arbetar vi på Futurum med att bli en klimatneutral verksamhet år 2030. Vi ökar kraven på samarbetspartners och gör smarta val av energisystem, fordon, bygg- och förbruknings­material ur ett koldioxid­perspektiv. Futurum är ett bolag som skapar miljöer värdiga våra barn, samtidigt som klimatpåverkan är minimal.

KOPPLING TILL AFFÄRSPLANEN

I Futurums affärsplan finns definierade mål för att bolaget ska bli klimatneutralt till 2030. Det första delmålet är satt till 2023 och kommer rapporteras i kommande hållbarhetsrapport.

  • Fordonsparken ska vara fossilfri 2030.
  • Vår klimatpåverkan ska ha minskat i förvaltning och byggprojekt till 2030.
  • 5 % av Futurums totala elbehov ska täckas av egenproducerad el 2030.

Futurum strävar mot målet om att vara klimatneutrala 2030 genom att aktivt arbeta för att minska klimatpåverkan. Att vara klimatneutral innebär att en produkt eller en aktivitets totala klimatpåverkan har en nettosumma som är lika med noll. En neutra­lisering sker först då utsläppen av växthusgaser minskas med 100 %, vilket kan ske genom eliminering av utsläpp och klimatkompensation. Futurum strävar i första hand efter att bli klimatneutrala genom att eliminera växthusgasutsläpp. I situationer där det inte är möjligt kommer bolaget att klimatkompensera. Klimatkompensationer sker utifrån Örebro kommuns direktiv där det står att kompensation kan ske genom plantering av växter och träd samt tillförsel av förnybar energi på marknaden.

Vår generation behöver ta ansvar för klimatet så att kommande generationer inte behöver ta tag i problemen som tillhör oss. Det är viktigt att klimat­avtrycket är så lågt som möjligt - för våra barns framtid!

Porträttbild på Jimmy som står utomhus med en halsduk runt halsen. 

Jimmy Nordengren,
styrelseordförande 2019-2022

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen