Attraktiv arbetsgivare

På Futurum tror vi på våra medarbetare. Futurums framgång är helt beroende av duktiga medarbetare. Deras motivation, kompetens och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat och kvalitet och därmed för trygga anställningar. Vi vet även att en bra balans mellan arbetsliv och privatliv ger välmående medarbetare.

Futurum försöker att aktivt ta tillvara den kompetens som medarbetarna besitter och vidareutveckla den genom exempelvis internutbildningar. Bolaget erbjuder kontinuerligt kompetensutveckling genom utbildning och genom att ge medarbetarna utökat ansvar och mer avancerade arbetsuppgifter. Vid rekryteringar tittar bolaget alltid först på möjligheten att rekrytera internt.

FRISKVÅRD

Futurum vill som arbetsgivare på olika sätt stimulera medarbetarna att ta ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande. Friskvård är en medveten satsning som omfattar alla medarbetare. Det är ett hälsofrämjande arbete som ger medarbetaren möjlighet att ta ett ökat ansvar för sin egen hälsa. Under 2022 var det 64,4 % av all Futurums personal som utnyttjade friskvårdsbidraget.
Det är en ökning med 6,4 % från 2021. Under 2022 återupptogs kontorsmassage, samt egenträning i vårt gym, efter ett uppehåll för Covid-19.

PERSONALAKTIVITET

2022 genomförde Futurum en personalsocial aktivitet där all personal var delaktig. Under en halvdag vistades vi tillsammans i Sörbybacken. Aktiviteten innebar teamwork i form av femkamp utomhus. Aktiviteten avslutades med pizzabuffé, glada skratt och musikquiz. Under året har två fester anordnats för personalen – en sommarfest i egen regi på Pappersbruksallén och en
julfest på Frimis salonger.

ARBETSMILJÖ

Det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet ska vara en integrerad del av verksamhetens vardag och utveckling. Det ska bedrivas med fokus på arbetsplats och individnivå. Arbetet ska bedrivas av chefer och medarbetare tillsammans. Det är viktigt att de som har ansvar för arbetsmiljö- och hälsoarbetet också ska ha tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens.
Samtliga medarbetare ska känna till vem som har ansvar för en viss arbetsmiljöuppgift och till vem man ska vända sig med frågor och synpunkter.

Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildningen är en viktig del i våra medarbetares säkerhet. Futurum är, enligt Arbetsmiljölagen, skyldigt att skydda medarbetarna mot skada genom fallolyckor vid höjdarbeten. Det görs genom ett fallskyddsprogram där vi har koll på fallrisker, utbildar medarbetarna och tillhandahåller fallskyddsutrustning. Ett höjdarbete kan utföras av flera olika yrkesgrupper bland annat elektriker, drifttekniker, parkarbetare, förvaltare, fastighetsskötare, maskinförare och reparatörer.

SOCIALT ANSVAR

Futurum som arbetsplats präglas idag av mångfald. Den skapar dynamik och berikar verksamheten på många sätt. Som kommunalt bolag tar Futurum även ett socialt ansvar för att hjälpa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. De ska kunna få möjlighet till praktik och i förlängningen också ett riktigt jobb. Futurum tar kontinuerligt emot praktikanter från olika organisationer och utbildningsföretag. Att vara praktikant hos oss på Futurum innebär att man får med sig referenser för kommande arbetssökningar och vissa praktikanter har också erbjudits arbete på Futurum efter avslutad praktikperiod.

Språngbrädan

Projekt Språngbrädan startade hösten 2020 som ett arbetsmarknadsprojekt. Fem personer blev projektanställda för att få en grundläggande utbildning till fastighetsskötare. Sommaren 2022 avslutades projektet och tre av fem personer fick då tillsvidareanställning på Futurum.

Jämställdhet och mångfald

Futurum jobbar utifrån en mångfaldsplan och ”aktiva åtgärder” för att motverka diskriminering inom områdena jämställdhet, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och trosuppfattning. Mångfaldsplanen, i kombination med ”aktiva åtgärder”,
ska ge chefer och medarbetare verktyg för att aktivt arbeta med dessa frågor. I mångfaldsplanen förutsätts att
bolaget har en uppriktig önskan om att sluta främja enfald och jobba utifrån förståelsen att mångfald är kraften.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen