Arbetsliv för alla

Socialt ansvarstagande är en grundsten i Futurums affärsidé. Alla barn och ungdomar i Örebro kommun ska erbjudas förskolor och skolor med trygga miljöer. Trygghet och säkerhet är en viktig fråga, såväl i våra lokaler som på vår arbetsplats.

Att arbeta med mångfald är viktigt, likaså arbetet med att hjälpa utsatta grupper i samhället. Futurum strävar efter att medarbetaren ska trivas och må bra. Bolaget vill erbjuda en arbetsplats präglad av kreativitet, glädje, hälsa och säkerhet.

Koppling till affärsplanen

I Futurums affärsplan finns definierade mål för mångfald (etnisk bakgrund, ålder och funktionsnedsättningar), friska medarbetare och nöjda medarbetare inom området Arbetsliv för alla. Det första delmålet är satt till 2023 och kommer rapporteras i kommande hållbarhetsrapport.

 • Mångfalden i bolaget ska 2030 vara...
  • 20 % medarbetare med etnisk bakgrund
  • 20 % medarbetare med kända funktions­nedsättningar
  • av åldersintervallerna
   • 16-29 år 17 %
   • 30-59 år 68 %
   • 60- år 15%
 • Andelen friska medarbetare (max tre sjuktillfällen/år) ska 2030 vara 59 %.
 • Andelen nöjda medarbetare ska 2030 vara 92 %.

Det är oerhört viktigt att Futurum, som är ett större bolag, tar ett socialt ansvar och erbjuder alla barn, ungdomar och anställda trygga och säkra miljöer. Futurum Fastigheter arbetar med att utbilda och anställa för framtiden!

Porträttbild på Jimmy som står utomhus med en halsduk runt halsen. 

Jimmy Nordengren,
styrelseordförande 2019-2022

Medarbetare på Futurum

104 anställda

98 % tillsvidareanställda

Medelåldern är 44,3 år

47,2 % har haft max tre sjuktillfällen

12,5 % anställda med etnisk bakgrund icke svensk

Tecknade gubbar som visar fördelningen 8 feriearbetare, 18 säsongsanställda, 11 sommarjobbare. 
Två cirkeldiagram - Könsfördelning 2022: 69,2% män 30,8% kvinnor - Åldersfördelning 2022: 10% över 60år, 73% 30-59år, 17% 16-29år

Kontakt

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen