Fyra målområden

Under 2022 har Futurum arbetat med att utveckla och systematisera hållbarhets­arbetet. Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör på Futurum. I den nya Affärsplanen, som knyter an till Agenda 2030, har fyra övergripande målområden tagits fram som vi kommer att arbeta vidare med.

Vi ska, från och med nu och genom medvetna beslut och handlingar, ställa om vår verksamhet så att vi når målet om att vara CO2-neutrala till 2030.

Vi ska att förvalta och ta om hand om byggnader och installationer så att de håller över tid. Vi skapar förutsättningar för att över tid kunna refinansiera vår verksamhet.

Vi ska jobba konkret med att främja biologisk mångfald i vår löpande förvaltning och i vår projektverksamhet.

Vi ska jobba för ett inkluderande arbetsliv för alla. Våra hyresgäster ska uppfatta våra lokaler som trygga, hälsosamma och hållbara.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen