Fastigheter

Futurums fastighetsbestånd består av gymnasieskolor, grundskolor, förskolor och övriga fastigheter. De övriga fastigheterna består bland annat av sex brandstationer och ett flertal specialboenden. Futurums mål är att skapa hållbara fastigheter och miljöer värdiga våra barn. Det innebär att bolaget förvaltar och bygger fastigheter som ska vara långsiktigt hållbara.

Futurums lokaler har en fördelning där majoriteten av ytan nyttjas som grundskola. Det trots att bolagets fastighetsbestånd främst består av förskolor i antal.

Örebro kommun är Futurums största hyresgäst med 93 procent av totala ytan.

Fördelning av ytan 2021. Förskolor drygt 50 000kvm, Grundskolor ca 180 000 kvm, Gymnasieskolor ca 55 000 kvm, Övriga fastigheter ca 90 000 kvm

Futurums fem största fastigheter

1. Tullängsskolan (30 512 m²)
2. Engelbrektsskolan (18 145 m²)
3. Campus Risbergska (17 460 m²)
4. Adolfsbergsskolan (16 514 m²)
5. Karolinska gymnasiet (12 593 m²)

 98 %
uthyrningsgrad

Futurums fastighetsbestånd och totala bruksyta uppgår till
394 855 m2

Fördelning av antal fastigheter 2021. Grymnasieskolor 2,2%, Grundskolor 33,6%, Förskolor 51,8 %, Övriga 12,4%
Till toppen