Avslutade och pågående projekt

Under 2021 har Futurum färdigställt fyra nya fastigheter; en skola, en idrottshall och två förskolor. Utöver det har både små och stora renoveringar, anpassningar och ombyggnationer skett.

Avslutade projekt 2021

Svealundsskolan

Byggnaden har plats för 575 elever och drygt 75 pedagoger. Skolan är byggd för tre­parallellig verksamhet med fullstor idrottshall och tillagningskök. Svealundsskolan F-6 stod klar för inflytt till hösten 2021.

Rostahallarna

Rostahallarna, som ersätter tidigare Rosta idrottshall, rymmer två separata fullstora hallar. Verksamheten i fastigheten startade vårterminen 2021.

Alnängarnas förskola

Förskolan är byggd helt i trä enligt Futurums konceptförskolemodell Framtidens förskola 2.0. Lokalerna rymmer cirka 90-100 barn och cirka 20 pedagoger. I augusti 2021 flyttade barn och personal in i Alnängarnas förskola.

Bettorps förskola

Förskolan är byggd helt i trä enligt ­Futurums koncept­förskolemodell Framtidens förskola 2.0.Huset rymmer cirka 90-100 barn och cirka 20 pedagoger. Verksamheten flyttade in i december 2021.

Garphyttans skola

Utbyggnad och anpassning av kök för bättre arbetsmiljö. Inflytt under hösten 2021.

Stureskolan

Sommaren 2020 påbörjades renoveringen av ytskikt, ventilationssystem, avlopp, värme och tekniska installationer. Renoveringen gjordes med varsam hand och var klar hösten 2021.

Pågående projekt

Ny brandstation på öster

Rivningarbetet av befintliga byggnader på tomten har pågått under hösten 2021.
Futurum beräknar att få bygglov och startbesked sensommaren 2022. Sedan väntar en bygg­period på två år, vilket innebär preliminär inflytt 2024.

Törsjö förskola

Förskolan byggs helt i trä enligt ­Futurums koncept­förskolemodell Framtidens förskola 2.0. Törsjö förskola beräknas vara inflyttningsklar under sommaren 2022 och här kommer cirka 90-100 barn och cirka 20 pedagoger att rymmas.

Gnistan härbärge

Gnistans härbärge rotrenoveras med start vid årsskiftet 2022. Dessutom ska samtliga ytskikt renoveras och målsättningen är att fastigheten ska få en ”nykänsla”.
Renoveringen beräknas vara klar till hösten 2022.

Hagaskolan

Hagaskolans kök byggs ut och blir ett tillagningskök. Under projektet kommer det ske en ytskiktsrenovering av matsal, kapprum och toaletter. Projektet beräknas vara klart till höstterminen 2022.

Tullängsskolan

Varumottagningen vid Tullängsskolan byggs om med ny tillbyggnad för att tillgodose verksamhetens behov. Projektet startar i januari 2022 och beräknas vara färdigt till starten av höstterminen 2022.

Till toppen