September

Rivningsarbetet börjar inför en ny brandstation på öster i Örebro. Planen är att stationen ska stå klar 2024.

Futurum har en ­aktivitetsdag med hela ­personalen. Tillsammans diskuterar vi mål­om­råden och tar fram aktiviteter kopplade till företagets hållbarhetsarbete.

Till toppen