November

På kontoret skapas en ”wall of fame”. Det är en samlingsplats för Futurums miljöcertifieringar.

Utbildning av personalen i brand och hjärt- och lungräddning.

Till toppen