Om Futurum

Futurum är ett fastighets­bolag som utvecklar, ­förädlar och ­förvaltar skolor, ­förskolor, brandstationer och ­energi­lösningar. Vi gör vårt yttersta för att göra miljöerna ­värdiga de som befinner sig i dem. Så att de beger sig dit med glädje. Och ­inspireras att skaffa ny kunskap, utvecklas och blomma.

Vi har en aktiv roll i våra barns och ­ungdomars framtid!

Vi tar ansvar för Örebros tillväxt genom att bygga nytt och underhålla det som finns. Jag skulle säga att vi gör mycket mer än att tillhanda­hålla byggnader och lokaler. Vi skapar miljöer värdiga våra barn.

Göran Lunander, VD Futurum Fastigheter


Vår vision

Genom vårt sätt att vara och agera sprider vi ett budskap om hur vårt företag är och vad våra kunder kan förvänta sig av oss. Vi har en viktig uppgift, viktigare än vad vi kanske tror.
Vi ska skapa miljöer värdiga våra barn.

Vår mission

Vi har ett tydligt fokus på barn och ungdomar och på den personal som arbetar i våra lokaler. Vår uppgift är att tillhandahålla miljöer dit de beger sig med glädje för att göra ett bra jobb och för att skaffa sig ny kunskap för att växa och utvecklas. Ju bättre miljöer vi skapar, desto mer värde skapar vi för våra kunder. Vi har en aktiv roll i våra barns och ungdomars framtid.

Värdegrund

För oss är värdeskapande något som ska ske varje minut vi tillbringar på jobbet. Värdeskapande ser Futurum som en aktivitet och förutsättning för framtiden. Genom att säkerställa våra behov idag och om 50 år ska vi arbeta gemensamt för att förvalta och utveckla våra fastigheter så att kommande generationer får en sund och trygg arbetsmiljö. Futurums värdegrund är uppbyggd utifrån våra fyra värdeord som gemensamt syftar till ett hållbart och långsiktigt värdeskapande.

Örebroare

Vi bidrar till att utveckla Örebro kommun. Barn, föräldrar, pedagoger, folkvalda med flera ska känna förtroende och trygghet i att Futurum verkar för hela Örebro kommuns bästa.

Utveckling

Vi vill upplevas som en krävande och inspirerande samarbetspartner, arbetsgivare och samhällsutvecklare.

Hållbarhet

Vi använder våra resurser klokt, i det stora och i det lilla, för att nå långsiktig hållbarhet.

Omtanke

Vi är lyhörda och utstrålar en positiv attityd. När andra ser problem ser vi lösningar.

Futurum Fastigheter ägs till 100 % av Örebro kommun via koncernen Örebro Rådhus AB.

137 fastigheter ­fördelade på:
71 ­förskolor,
46 grundskolor,
3 ­gymnasieskolor och
17 övriga fastigheter

Affärsidé

Vi ska förvalta, utveckla och bygga kostnadseffektiva och framtidssäkra miljöer som stödjer våra kunders ­verksamhet.

Vi äger, förvaltar och ­ut­vecklar miljöer där barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid. Våra fastig­heter består till största delen av förskolor och skolor men också brandstationer.

Vår framtid är barn och unga i Örebro kommun. Det är för dem vi bygger och förvaltar skolor och förskolor. Det innebär att samtidigt som vi är ett fastighetsbolag är det framtiden vi jobbar med. Vår affärsidé präglas därför av att vi ska förvalta, utveckla och bygga kostnadseffektiva och framtidssäkra miljöer som stödjer vår verksamhet.

Futurum Fastigheter i Örebro AB ägs till 100 procent av Örebro kommun via koncernen Örebro Rådhus AB, där Futurum är ett av dotterbolagen.

Till toppen