GRI

Detta är Futurums fjärde hållbarhetsrapport, men den första som har utgått från riktlinjerna i Global reporting Initiative, GRI Standards, nivå Core. Upprättat index redovisar den standardinformation som är obligatorisk för den grundläggande nivån på redovisning. Indexet visar även tilläggsindikatorer som ­Futurum valt för att presentera arbetet med de tre hållbarhetsområdena ­ekonomi, miljö och socialt arbet.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen är framtagen med stöd från olika avdelningar, och godkänd av bolagets styrelse.
Futurums revisorer har lämnat ett yttrande om att hållbarhets­rapporten är upprättad i Årsredovisningslagens mening.

Index och GRI-noter hittar du i pdf-versionen av vår hållbarhetsrapport.

Här kan du ladda ner den fullständiga rapporten Pdf, 21.4 MB.

Till toppen