Trädvård på Futurum

Futurum är ett av få fastighetsbolag som kan stoltsera med en egen trädvårdsplan.Här är två av våra projekt kopplade till planen.

En värdefull trädskatt

Sommaren 2021 pågick en ganska speciell, och för Futurum unik, åtgärd. Det var ett träd av grå valnöt som fick en betydligt förbättrad livskvalitet. De senaste åren har marken under trädet varit täckt med stenmjöl och konstgräs. En del grenar hade dött och trädet hade fått svampangrepp och röta. För att rädda trädet byttes konstgräs och stenmjöl ut mot kompostjord och träflis.

Valnötsträden på platsen är cirka 100 år gamla och ingår i projektet Svenska Frökällor på Svenska Lantbruksuniversitetet/Ultuna.

Läs mer om åtgärden för att rädda trädet

E-certifierade träd

När Futurum köper nya träd är de kvali­tetssäkrade med ett e-plantcerti­fikat. Kvalitetssäkringen sker genom att ett chip placeras i trädets stam. Chipet innehåller information om bland annat trädets unika identitet, ursprung och sort.

Med en e-plantcertifiering kan Futurum kontrollera att träden som levereras motsvarar växtförteckningen. Det är bra av flera anledningar. Om trädet skulle bli sjukt går det att påvisa vilket träd som levererats. Det stärker även arbetet för den biologiska mångfalden eftersom insekter lockas till vissa typer av arter.

Märkningen kontrolleras med en chip­läsare och all data sparas i Futurums trädvårdsplan.

Till toppen