Futurum planterar lökar för
mångfaldens skull

Under november månad planterade Futurum Fastigheter drygt 50 000 lökar vid totalt 28 skolor och förskolor. Utöver det har 12 850 lökar planterats i ­Futurums Fjärilspark i bostadsområdet Rosta. Lökarna planterades för att öka den biologiska mångfalden. Vi på Futurum vill skapa miljöer värdiga våra barn, idag och i framtiden.


– Insekterna är livsnödvändiga för hela vårt ekosystem. De är en del i näringskedjan och viktiga för andra arter, men framför allt så är de viktiga som pollinerare och för odlandet av grödor. Min önskan är att krokusarna som vi planterar nu ska ge insekterna en ärlig chans att återhämta sig. Och tänk om flera fastighetsbolag ville göra samma sak. Vilken vinst för framtiden, säger Göran Lunander, VD på Futurum.


Det är framför allt medarbetarna på avdelningen Yttre skötsel som har planterat lökarna, men även övrig personal har varit med som ett projekt för ökad förståelse, och för att involvera olika delar av organisationen. Det är först och främst krokus i gult, vitt och lila som planteras i gräsmattor runt Futurums skolor, förskolor och brandstationer. Att man valt just krokus är för att de har väldigt tidig blomning och ger ett välkommet tillskott i form av mat för nyvakna humlor och bin.


Att plantera lökar är ett långsiktigt arbete. ­Krokusen sprider sig med sidoknölar och till­växten är långsam. De lökar som sätts i marken nu är en grund som kommer sprida sig och skapa en värdefull, nyttig och färgglad blomstermatta under många år.

Min önskan är att krokusarna som vi
planterar nu ska ge ­insekterna en ärlig
chans att återhämta sig.

Till toppen