Ökad biologisk mångfald

Futurum Fastigheter ska skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald. Vi arbetar aktivt, i den löpande förvaltningen och projektverksamheten, med att främja den biologiska mångfalden. Futurum har under 2021 drivit flera större projekt för att skapa bättre miljöer för djur och natur. Syftet är att gynna den biologiska mångfalden och bidra till ett ­hållbart kretslopp.


Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är att skapa miljöer som gynnar så många olika livsformer som möjligt. Allt från de djur, fåglar, växter och insekter vi ser, till maskar och mikroorganismer som finns under jord. Alla har sin plats att fylla och sin uppgift att utföra. Den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll när det gäller naturens grundläggande funktioner, så som pollinering och rening av luft och vatten. Det är funktioner som är viktiga att värna om. Om balansen rubbas försvinner variation och artrikedom och till exempel pollineringen av blommor blir sämre.

Det vi kan påverka i vårt arbete är att plantera många olika sorters träd, buskar och blommor. De tilltalar olika djur och insekter och blir inte så sårbara mot sjukdomar och skadedjur. På Futurum låter vi även visst organiskt material ligga kvar, där det passar. Det skapar en bra miljö för många insekter under till exempel vintern.

Futurum är ett av få fastighetsbolag som kan stoltsera med en egen trädvårdsplan. Där ingår projekt med e-certifiering och ett unikt valnötsträd.

Läs om Futurums arbete med träd

Arbetet med Fjärilsparken påbörjades våren 2020 och pågår under tre år. Målet med projektet är att öka den biologiska mångfalden.

Läs om Futurums Fjärilspark

Under november månad planterade Futurum Fastigheter drygt 50 000 lökar vid totalt 28 skolor och förskolor. Utöver det har 12 850 lökar planterats i ­Futurums Fjärilspark i bostadsområdet Rosta.

Läs mer om projektet med att plantera lökar

Synen på hur utmiljöerna vid Futurums fastigheter ska se ut och fungera har ändrats med tiden. Då var det parkmiljö som gällde. Idag är det helt andra värden som betyder något.

Så är dagens syn på utemiljön

Insektshotell vid Mariebergs förskola.

Till toppen