Ronderingar förlänger den tekniska livslängden

Att göra så kallade ronderingar, schemalagda inspektioner och kontroller av olika delar av en fastighet, är viktigt för att vårda och förvalta fastig­heterna. Det skapar en långsiktig hållbarhet för Futurums fastig­heter, installa­tioner och ­tekniska ­utrustning.

Ronderingar görs av ­Futurums personal. De kontrollerar allt från hängrännor, grönytor och tak till tekniska installationer som värme­system och ventilation.

Ronderingarna gör inte bara att fastigheterna håller längre. Det skapar även ekonomiska och tekniska fördelar. Futurums specia­listchef, Kristofer Engvall, förklarar syftet med ronderingar ur ett driftperspektiv.

— Genom återkommande rondering kan vi hitta fel i ett tidigt stadie. Dom felen är ofta lättare och billigare att åtgärda, än stora skador, säger Kristofer.

Bra ekonomi

Som en effekt av ronderingarna, ökar även den tekniska livslängden.

— När vi gör ronderingar, och tar hand om våra fastigheter, får vi ekonomiska fördelar eftersom avskrivningstiden blir kortare än den tid sakerna faktiskt håller. Ur ett lönsamhetsperspektiv är även ronderingar ett verktyg för att undvika stora skador, och därmed stora kostnader, säger Kristofer Svedberg, ekonomichef.

I de ronderingarna ingår det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). SBA innebär ett förebyggande arbete med brandskydd för att begränsa brandskador för både människor och fastigheter.

Rondering med drönare

Under 2021 har ett 20-tal med­­ar­betare på Futurum tagit Transport­styrelsens ­drönarkörkort. Att göra ronderingar av till exempel tak och hängrännor, med drönare, är både tids- och kostnads­effektivt. Med drönare slipper Futurum ta in entreprenörer för den typen av kontroller. Det sparar Futurum både tid och pengar på.

Ronderingar är alltså en ”win-win” för Futurum, skattebetalarna och de som är i våra fastigheter.

Fördelar med ronderingar

  • Undvika omfattande skador
  • Ökar tekniska livslängden
  • Sparar tid
  • Sparar pengar
  • Ha koll på hur fastigheterna mår
  • Upprätthålla säkerheten

Myndighetsbesiktningar

Förutom de ronderingar som ­Futurums personal utför, finns ett antal åter­kommande myndighetskontroller och besikningar. De görs med återkommande intervaller av oberoende besiktningspersoner. Besiktningarna är till exempel OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) och Radonmätningar.

Greenview

För att arbetet med ronderingar ska gå smidigt, och för att man ska ha koll på alla ronderingar, har Futurum investerar i it-systemet Greenview. Systemet gör det lätt för Futurums personal att komma åt data om när och var en rondering ska utföras. Det går även att se status för olika fastigheter och typer av ronderingar.

Till toppen