Gröna obligationer

Redan sen Futurums start 2012 har bolaget arbetat med grön finansiering. Sedan några år tillbaka är samtliga ny- och tillbyggnationer finansierade med gröna lån. Byggnaderna är finansierade utifrån kommunens kriterier för gröna obligationer. Det innebär att bolaget måste kunna påvisa att kraven uppfylls två år efter byggnationen.

Genom att låna grönt strävar ­Futurum efter att bidra till en bättre miljö. Samtidigt fungerar de gröna obligationerna som ett verktyg för att visa hur bolaget investerar och bygger hållbart. Den gröna belåningen är idag 27 procent av Futurums totala ­be­låning.

Diagram som visar att grön belåning uppgår till 27% och övrig belåning till 73%. 

Svealundsskolan är en av de fastigheter som finansierats med gröna lån.

Till toppen