Vatten från Svartån

Futurum vill ha en effektiv resursanvändning. Alla resurser har därför en betydande roll. Det innebär att Futurum måste tänka på hur mycket färskvatten vi använder och hur vi använder det.

Genom att ta vatten från Svartån för att vattna träd minskar användningen av färskvatten. Dessutom mår träden bra av att bli vattnade med vatten som är mer näringsrikt. Vattnet från Svartån innehåller mer naturliga mineraler och näring än det renade vattnet. Det är något som har positiva effekter för träden. ­Svartåvattnet hämtas vid pumpstationer.
Att vattna med Svartåvatten gör att färsk­vattnet, som idag är en bristvara, kan användas till annat.

Under 2021 har Futurum köpt in bland annat en sopmaskin och en vattentank. Med egna maskiner kan vi vara ännu mer flexibla i när och var vi kör. På så sätt sparar vi på resurserna - och vi sparar dessutom en massa skattepengar eftersom vi kan utföra arbetet själva.

Till toppen