SundaHus och Miljöbyggnad

Futurum är medlem i Sweden Green Building Council (SGBC), Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Som medlem har Futurum tillgång till Miljö­byggnad – det mest använda miljöcertifieringssystemet för bygg­nader i Sverige.

Örebro kommun ställer krav på att ­Futurums projekt byggs enligt Miljöbyggnad Silver, men Futurum har valt att gå hela vägen och certifiera projekten. Vid utgången av 2021 hade Futurum 16 projekt som var både certifierade och verifierade och sju ­projekt som var preliminärt certifierade.

Utöver att miljödatabasen SundaHus Miljödata används för att säkra kraven i Miljöbyggnad, ställer också Futurum krav på projektdeltagare, entreprenörer och medarbetare. I första hand ska alltid produkter som uppfyller de högsta klassificeringarna i databasen väljas.

Idag finns 35 av Futurums projekt dokumenterade i SundaHus Miljödata med totalt 14 008 produkter. Antalet registrerade produkter per projekt har under åren ökat från 89, i det första projektet där SundaHus Miljödata användes, till 1384 i det nuvarande största projektet sett utifrån antal registrerade ­produkter i systemet (jan. 2022).

 

Alla Futurums certifierade fastigheter

Till toppen