Reparatörerna effektiviserar

Onödigt bilåkande är verkligen inte en vinst, varken för de som behöver hjälp av Futurums reparatörer, barnen som finns i våra fastigheter eller för reparatörerna själva. En vanlig dag åker till exempel repara­tören Emma Ekström kors och tvärs över Örebro för att göra en sak här och en sak där. Att hon dessutom vinkar till både en och två kollegor, när dom korsar varandras väg, gör inte saken bättre.

Idéer vid personalaktivitet

Niklas Pettersson, chef för reparatörs­gruppen, och Emma hade tidigare pratat lite om att göra förändringar. När de, under en personal­aktivitet i september, skulle ta fram aktiviteter kopplade till våra målområden i affärs­planen blev tankarna verklighet. Vad skulle hända om man delade in reparatörernas fastigheter utifrån geografiska områden? Sagt och gjort. Niklas satte sig ner och gjorde en ny plan.

— Jag utgick ifrån var våra fastigheter ligger rent geografiskt. Norr, söder, öster, väster och centralt. Sedan justerade vi nuvarande upplägg och flyttade några fastigheter mellan reparatörerna, säger Niklas.

Överlämning

Den nya uppdelningen drog igång under hösten 2021 och startades upp med en liten överlämningsperiod. Reparatörerna behöver informera sins emellan om vanliga fel i fastigheterna, historik, kontaktpersoner och så vidare. Det är också viktigt att den som ska ta över presenterar sig och att den tidigare reparatören får ett bra avslut med verksamheten.

Till sommaren 2022 kommer man göra en utvärdering av mätbara värden som till exempel drivmedel, tid och körsträcka. Även arbetsbördan kommer behöva utvärderas. Vissa fastigheter kräver mer än andra, lite beroende på ålder och skick.

— Vi kommer spara mycket tid i bil som nu kan läggas på fastigheterna istället. Det kommer också bli lättare att planera och samla ihop jobben på ett bättre sätt, säger Emma.

Till toppen