Fordon och maskiner

På Futurum pågår ett projekt för att byta ut omkring 260 bensin- och diesel­drivna fordon och maskiner till eldrivna motsvarigheter. Det handlar om allt från häcksaxar och trimrar till gräsklippare, lövblåsar och bilar.


När maskinerna slits ut byts de mot motsvarande eldrivna maskiner. Inom vissa kate­go­rier, till exempel lövblåsar, finns det idag inte maskiner som motsvarar kraven på effekt eller batterilängd. När det gäller fordon ställer Futurums verksamhet krav på hur mycket en bil ska kunna dra och lastvikt, vilket försvårar inköpen av elbilar. Men utvecklingen går framåt och förhoppningen är att vi kan byta ut alla typer av fordon och maskiner framöver. Idag är två av total 57 fordon el­­bilar och cirka tio maskiner är eldrivna.
I arbetet med att bli klimatneutrala till 2030, har Futurum som mål att bli fossil­fria, i enlighet med Affärs­planen och Fordons­riktlinjer för Örebro kommun­koncern.

Volym och utsläpp per drivmedelstyp för 2021.

Futurum 2021

Volym 2021, liter

CO2-utsläpp per enhet

Total CO2-utsläpp ton

Diesel

2 888 l

3,08 kg/l

8,90 ton

Bensin

1 216 l

2,82 kg/l

3,43 ton

Gas kg

8 782 kg

1,05 kg/kg

9,22 ton

HVO30

51 621 l

2,40 kg/l

123,89 ton

HVO100

852 l

0,55 kg/l

0,47 ton

Till toppen