Återbruk och avfall

Medvetenheten och engagemanget i Futurums organisation avseende återbruk är stort. Futurum har redan från bolagets start arbetat för att återvinna så mycket material som möjligt i samband med om- och nybyggnationer och rivningar. Det material och de varor som bolaget inte kan återbruka i den egna verksamheten läggs ut till försäljning externt.

Futurum har under hösten, tillsammans med Örebro kommun, påbörjat en kartläggning av avfall i nybyggnationer. Uppföljning ska ske utifrån Örebro kommuns avfallsplan. Syftet är att få en bättre bild över mängden bygg­relaterat avfall. Avfallsplanen bygger i sin tur på nationella miljömål kring avfall. Det innebär att mängden avfall inte ska överstiga 20 kg per kvadratmeter BTA (bruttoarea), samtidigt som återvinningsgraden ska vara minst 70 procent.

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter, som hanterar farligt avfall, rapportera in och anteckna uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårds­verket. Futurum har arbetat fram rutiner för detta.

Återvinning

Emma Ekström är reparatör på Futurum och återvinningsentusiast. I hennes vardag är återvinning en naturlig del som hon utför varje dag, lite utan att tänka.


- Jag tycker det är självklart att återvinna och ta hand om vårt avfall. Jag gör det både hemma och på jobbet. Det är faktiskt ganska enkelt, säger Emma.

På Futurums kontor finns ett gäng olika kärl för sopsortering. Emma uppmanar alla att fråga om dom är osäkra.

- En ”oskyldig” liten plastburk i kärlet för matrester får jättestora konsekvenser i hanteringen. Fråga en kollega om du är osäker, förklarar Emma.

Som reparatör tar Emma hand om en del avfall. Det blir allt från trämaterial till lampor, låskistor, elektronik och farligt avfall. Allt ska med till återvinningscontainrarna och sorteras. När det kommer till farligt avfall finns det tydliga instruktioner för hur det går till. Avfallet måste dokumenteras innan det får transporteras från fastigheten till deponi. 

Till toppen