Klimat­neutralitet innan 2030

Genom medvetna beslut och handlingar arbetar vi på Futurum med att bli en klimatneutral verksamhet år 2030. Vi ökar kraven på samarbetsparters och gör smarta val av energi­system, fordon, bygg- och förbruknings­material ur ett CO2-perspektiv. ­Futurum är ett bolag som skapar miljöer värdiga våra barn, sam­tidigt som klimatpåverkan är minimal.


Vad är klimatneutralitet?

Futurum strävar mot målet om att vara klimatneutrala 2030 genom att aktivt arbeta för att minska klimatpåverkan. Att vara klimatneutral innebär att en produkt eller en aktivitets totala klimatpåverkan har en nettosumma som är lika med noll. En neutralisering sker först då ­ut­släppen av växthusgaser minskas med 100 procent, vilket kan ske genom eliminering av utsläpp och klimatkompensation.

Futurum strävar i första hand efter att bli klimatneutrala genom att eliminera växthusgasutsläpp. I situa­tioner där det inte är möjligt kommer bolaget att klimatkompensera. Klimatkompensationer sker utifrån Örebro kommuns direktiv där det står att kompensation kan ske genom plantering av växter och träd samt tillförsel av förnybar energi på marknaden.

Med hjälp av smarta funktioner i husen kan vi optimera miljöerna så att energin används på rätt ställe och vid rätt tillfälle.

Läs om Futurums energismarta fastigheter

Örebro kommun ställer krav på att Futurums projekt byggs enligt Miljöbyggnad Silver, men Futurum har valt att gå hela vägen och certifiera projekten.

Läs om Futurums certifierade byggander

Futurum har redan från bolagets start arbetat för att återvinna så mycket material som möjligt i samband med om och nybyggnationer och rivningar.

Så jobbar Futurum med återbruk och avfall

Vad skulle hända om man delade in reparatörernas fastigheter utifrån geografiska områden?

Läs om reparatörerna som effektiviserar sin vardag

När Futurums bensin- och dieseldrivna maskiner slits ut byts de mot motsvarande eldrivna maskiner.

Läs om Futurums projekt för eldrivna maskiner

Att vattna med Svartåvatten gör att färsk­vattnet, som idag är en bristvara, kan användas till annat.

Läs om hur Futurum vattnar med Svartåvatten

99,8 %

förnyelsebar energi

500 MWh
solel ­producerades av ­Futurum
(2021)

Futurum befinner sig i en sektor med stor klimatpåverkan. ­


Ungefär en femtedel av ­Sveriges totala koldioxid­utsläpp kommer från
fastighets­branschen.

- Boverket

Till toppen