Språngbrädan

Under 2020 startade Futurum upp ett ettårigt arbetsmarknadsprojekt vid namn Språngbrädan.

Projektet syftade till att ge långtidsarbetslösa en chans att komma in på arbetsmarknaden. Under projektåret skulle fem deltagare skolas inom fastighetsskötarrollen. Efter projektårets slut förväntades deltagarna vara attraktiva på arbetsmarknaden och ha en bred utbildning om allt som rör en fastighet.

Projektet skulle pågå till juni 2021, men med anledning av Covid 19-pandemin har deltagarna inte kunnat genomföra all planerad praktik. Därför ­fattade Futurum ett beslut att förlänga ­projektet ytterligare 12 månader. Projektet kommer forsätta till juni 2022.

 

Läs mer om projektet Språngbrädan

Till toppen