Med en strategisk styrka

När hon var 25 år väcktes idén om att plugga till fastighetsmäklare. Idag jobbar Karin Öhman som fastighetsstrateg på ­Futurum Fastigheter.

Karin började på Futurum 2018. Tjänsten delades mellan fastighetsrättsliga frågor, och upphandlingsfrågor. Upphandling var något hon inte hade jobbat med tidigare, men hon kände ganska snart att det inte var där hon gjorde bäst nytta eller utvecklades.

Futurum hittade en lösning och anställde en ny upphandlare. Karin kunde lägga mer fokus på de andra frågorna i arbetsbeskrivningen - som markstrategiska frågor och kvalitetssäkring.

— Futurum var framme vid en tidpunkt när det var dags att lyfta
blicken och jobba med den långsiktiga strategin. Bolaget hade landat efter många år med ”hands on, här och nu och storstövlar på”, säger Karin och skrattar lite. Hennes dalmål klingar i orden.

Nyfikenheten tog över

Några av frågorna som Karin jobbat med sedan dess är ”Hur ska vi behålla det vi har uppnått och fortsätta att utvecklas?” och ”Hur ska vi hitta arbetssätt och processer som stödjer våra mål och visioner?”. Men här stannar vi bandet en stund…

Mitt under rådande Covid 19­-pandemi dök en tjänst som Mark- och exploateringsingenjör upp i Lindesbergs kommun. Det var en tjänst som Karin faktiskt fått en gång tidigare, precis innan hon började på Futurum 2018. Då ångrade hon sig och började på Futurum i stället. Den här gången tog nyfikenheten på vad hon missat, och lockelsen i att jobba i hemkommunen, över. Hon hade även börjat känna en saknad och rädsla över att tappa exploateringsfrågorna. Men underbart blev kort och vi kan starta bandet igen.

— Det kan låta konstigt, men när jag väl testade att jobba med mark- och exploatering igen så var det ändå de mer strategiska frågorna som lockade mest. Så jag sökte mig tillbaka till Futurum, säger Karin.

Välkommen tillbaka!

När hon kom tillbaka till Futurum hösten 2021 utvecklades och anpassades hennes tjänst och blev ännu mer strategisk med samordningsansvar i vissa frågor. Verksamhetsutveckling blev en större del. I hennes tjänst ingår även arbete med avtal, arrenden, servitut och köpeavtal. Nu kan hon dra nytta av sin förmåga att se helheter och sätta saker i sina perspektiv. Karin gillar att Futurum är en mindre organisation, jämfört med kommunen. Det ger större möjlighet att navigera bland beslut och prioriteringar utifrån kommunledningen och ägardirektivet.

— Det finns en lyhördhet på Futurum. Det är kortare från idé och förslag till handling, än inom en kommunorganisation. Man får ganska fria tyglar vilket är otroligt positivt för min egen utveckling. I kommunen blir det, och ska vara, en trögare process. Det är fler inblandade i besluten som tas, säger Karin.

Med det sagt kan inte Karin avgöra vilket som är roligare eller bättre. Kommun eller kommunalt bolag. Det är bara olika.

Till toppen