Mångfald och mänskliga rättigheter

Futurum jobbar utifrån en mångfaldsplan. I den förutsätts att bolaget har en uppriktig önskan om att sluta främja enfald och jobba utifrån förståelsen att mångfald är kraften.

Futurums mångfaldsplan är ett redskap för att arbeta för att mångfalden utgår från människors lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och trosuppfattning. Aktiva åtgärder i kombination med mångfaldsplanen ska stimulera chefer och medarbetare på Futurum till ett aktivt arbeta med dessa frågor.

Futurum som arbetsplats präglas idag av mångfald. Den skapar dynamik och berikar verksamheten på många sätt. Som kommunalt bolag tar Futurum även ett socialt ansvar för att hjälpa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. De ska kunna få möjlighet till praktik och i förlängningen också ett riktigt jobb.

Futurum tar kontinuerligt emot praktikanter från olika organisationer och utbildningsföretag. Att vara praktikant hos oss på Futurum innebär att man får med sig referenser för kommande arbetssökningar och vissa praktikanter har också erbjudits arbete på Futurum efter avslutad praktikperiod.

Till toppen