Från reparatör till brand­larmsansvarig

Jag tycker att det är skitkul att gå till jobbet varje dag.

För ett år sedan axlade han titeln som brandlarmsansvarig på Futurum Fastigheter. Nu börjar Tyrone Bergh bli varm i kläderna i just den rollen men han började som reparatör redan i januari 2017.

Som reparatör på Futurum har du ansvar för det dagliga underhållet i Futurums fastigheter. Repara­tören utför till exempel schemalagda ronderingar två gånger per år och fastighet. Då kontrolleras tak, plåtdetaljer, hängrännor, stuprör och lövutkastare. Reparatören ansvarar även för att åtgärda fel och brister som uppkommer i fastigheter och det systematiska brandskyddsarbetet.

— Jag gillar att vara ute och greja och fixa och träffa folk. Som reparatör blir man spindeln i nätet och en ”miniförvaltare” som har hand om en viss typ av saker, säger Tyrone.

Sedan ett år tillbaka är Tyrone brandlarmsansvarig. Det innebär att Tyrone är med i alla ny- och ombyggnadsprojekt på Futurum. Han övervakar att arbetet med brandsäkerheten blir korrekt utfört och är sedan med vid besiktningen. Det är många krav som ska uppfyllas, både lagstadgade delar och verksamheternas tillägg för till exempel elever med särskilda behov. När allt är på plats ska berörda utbildas och informeras. Även brandkåren ska ha information och dokument över brandlarmet i fastigheten.

— Alla brandlarm ska, enligt lag, testas fyra gånger per år. Sedan ska brandlarmet vid varje fastighet besiktigas en gång per år, säger Tyrone.

Futurum bjuder på två utrymnings­övningar per fastighet och år. Ett livsviktigt uppdrag.

— Jag har några utrymnings­övning inplanerade varje vecka. Det är så jäkla häftigt att stå där och titta på när alla går ut på led från skolor och förskolorna, stora som små. På knappt fyra minuter är alla ute, säger Tyrone entusi­astiskt.

Till toppen