Attraktiv arbetsgivare

På Futurum tror vi på våra ­medarbetare.

Futurums framgång är helt beroende av dess duktiga medarbetare. Deras motivation, kompetens och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat och kvalitet och därmed för trygga anställningar.

Futurum försöker aktivt att tillvarata den kompetens som medarbetarna besitter och vidareutveckla den genom exempelvis internutbildningar. Bolaget erbjuder kontinuerligt kompetensutveckling genom utbildning och genom att ge medarbetarna utökat ansvar och mer avancerade arbetsuppgifter. Vid rekryteringar tittar bolaget alltid först på möjligheten att rekrytera internt.

Futurum vill som arbetsgivare på olika sätt stimulera medarbetarna att ta ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande. Friskvård är en medveten satsning som omfattar alla medarbetare. Det är ett hälso­främjande arbete som ger medarbetaren möjlighet att ta ett ökat ansvar för sin egen hälsa.

Pajdiagram. 42% utnyttjade inte fiskvårdsbidraget och 58% utnyttjade det. 
Till toppen