Aktivitetsdagen

På Futurum är hållbarhet inkluderat i hela verksamheten. För att lyckas vara ett hållbart bolag är medarbetarna extremt viktiga. Därför arbetar Futurum för att involvera och engagera.

Under hösten 2021 anordnade Futurum en aktivitets­dag som knöt an till bolagets nya affärsplan och hållbarhetsarbete. Syftet var att avdelningsvis komma på förslag på aktiviteter som ska resultera i att våra mål uppfylls och ge oss ge ett mer hållbart arbetssätt.

Aktiviteterna har sammanställts och kopplas till mål i aktivitetsplanen. Under kommande år kommer Futurum jobba med att konkretisera aktiviteterna för att nå målen. ­Arbetet har fortsatt under hösten 2021 och kommer fortsätta under de närmaste åren.

Efter aktivitetsdagen har de olika avdelningarna på Futurum fortsatt att utveckla aktiviteter. I vissa fall är aktiviteterna redan integrerade i det dagliga arbetet. I andra fall krävs nytänkande och utvärdering. Medarbetarna har visat stort engagemang och en vilja att bidra.

Till toppen