Arbetsliv för alla

Socialt ansvarstagande är en grundsten i Futurums affärsidé. Alla barn och ungdomar i Örebro kommun ska erbjudas förskolor och skolor med trygga miljöer. Trygghet och säkerhet är en viktig fråga, såväl i våra lokaler som på vår arbetsplats.

Att arbeta med mångfald är viktigt, likaså arbetet med att hjälpa utsatta grupper i samhället. Futurum strävar efter att medarbetaren ska trivas och må bra. Bolaget vill erbjuda en arbetsplats präglad av kreativitet, glädje, hälsa och säkerhet.

Futurums framgång är helt beroende av dess duktiga medarbetare.

Futurum arbetar för att involvera och engagera. Under en aktivietsdag jobbade vi fram aktivieter kopplade till vår affärsplan.

Läs om aktivitetsdagen

Läs om Karin Öhman, fastighetsstrateg på Futurum. Hennes resa inom Futurum började 2018, tog paus, och började om.

Läs om Karins spännande 
resa på Futurum

Projektet Språngbrädan är ett arbetsmarknadsprojekt som startade 2020.

Läs om var projektet befinner sig just nu

Futurum arbetar utifrån en mångfaldsplan. Att inkludera alla på vår arbetsplats skapar dynamik och berikar vår arbetsmiljö.

Läs om Futurums arbete med
mångfald och mänskliga rättigheter

108

anställda

11 %
anställda med
utomnordisk bakgrund

92,6 %
tillsvidareanställda

12
säsongsanställda

Till toppen