Tulpanens historia

Nu på vårkanten börjar fler och fler tulpaner dyka upp i Fjärilsparken. Det många inte vet att att tulpanen har en spännande historia...

Tulpanernas land

Enligt dokumentation så odlades tulpanen redan på 1000-talet, men den har sitt vilda ursprung på stäpperna i mellanöstern och centralasien. Tulpanen kom till Europa först under 1500-talet. Det var Carolus Clusius, direktör för Leidens botaniska trädgård som planerade den första tulpanlöken i Holland - ett land som idag ses som tulpanernas land. Vid en fräck stöld 1596 stals en del av Clusius tulpansamling och det var starten för den Holländska exportindustrin. Idag ligger majoriteten av Hollands odlingar längs kustområdet mellan Haarlem och Leiden. Där är klimatet milt och kalkrikt.

När tulpanerna väl hade etablerat sig i Europa gick det snabbt. I början av 1700-talet blomstrade exporthandlen med tulpaner i Frankrike. Under 1800-talet blev Holland synonymt med tulpanodlingar och tulpanerna blev en stor exportvara.

Spekulationsbubbla

Under 1630-talet var tulpanerna föremål för det som kallas världens första spekulationsbubbla. Priserna på de vackra färgskiftande tulpanerna (polkatulpaner) mångdubblades när efterfrågan ökade drastiskt. Vissa sorter var lika dyra som ett hus och i början av 1637 tjugofaldigades priserna på bara en månad. Bara en månad senare sprack bubblan och handeln fick ett väldigt abrupt slut. Tulpanen blev så populär att man fick lagstadga om priserna på de mest uppskattade sorterna.

Under 1900-talet löste man gåtan med varför de så populära tulpanerna hade färgskiftningar. Det visade sig vara ett växtvirus med sprids med bladlöss som var orsaken. Sedan 1950-talet är det förbjudet att bedriva handel med virussmittade tulpaner i Europa.