Silverpil

När Stjärnhusen byggdes och Rostaparkerna anlades, i slutet på 40-talet och början av 50-talet, så låg fokus på att skapa en miljö där människor skulle trivas att bo och leva. Då var det viktigt att skapa stora parkytor där människor kunde umgås, men de två stora parkerna var tänkta att först och främst finnas för barnen.

Stora planteringen juni 2021. 

1945-59 planterades snabbväxande träd av inhemsk art som snabbt skapade rumslighet på de stora nyanlagda gräsytorna. Pilen i Fjärilsparken är planterad någon gång under dessa år. Det är ett av de största träden i Futurums ägo.

Mitt i den stora perennrabatten ser du tre stammar från silverpil. Vi var tyvärr tvungna att ta ner dem, på grund av svampangrepp. Nu är de istället stöd till de klätterväxter som finns och stammarna har vi tagit tillvara som bänkar. Slå dig gärna ner på någon av dem och njut en stund.