Publicerad:

När björkarna knoppas är våren här!

I Fjärilspaken kan du njuta av ett tiotal Himalayabjörkar som är planterade tillsammans i en tilltalande björkdunge. Där trivs fåglarna och som besökare kan du söka skugga skugga under björkarna en solig sommardag.

Utmärkande för Himalayabjörken är de vita stammarna och det mörkgröna bladverket. På hösten blir bladen soligt gula innan de faller till marken. Träden bli cirka 12-15 meter höga. Arten har fått sitt namn eftersom de är vanligt förekommande i Himalaya på upp till 4500 m.ö.h. I århundraden har nävern från Himalayabjörken används istället för papper i Indien, särskilt i Kashmir-området. Användningen finns dokumenterad i text från 300- och 400-talet e. Kr. Nävern fortsatte att ha stor betydelse fram till 1500-talet, men än i dag används nävern i Indien och Nepal för att skriva heliga mantran.