Snödroppe

Snödroppe är en av vårens riktigt tidiga budbärare. Redan medan snötäcket ännu ligger kvar så blommar snödroppen med sina kritvita små klockor.

Snödropparna är inte bara ett första vårtecken för oss människor, det är även en viktig art för vårens första bin. När bina vaknar efter vinterdvalan behöver dom ett första första mål mat. Det är en viktig källa för energi och den kan vara livsavgörande. Det finns även andra insekter som pollinerar snödropparna, men bina är de viktigaste.

Om snödroppen

  • Trivs i halvskugga till skugga
  • Blommar på våren (februari- april)
  • Vita klockor med tre blomblad
  • Blir ca10-20 cm hög
  • Planteras på hösten i sepember
  • Gillas av bin, humlor

Historia

Det svenska namnet snödroppe fick växten redan 1744 och namnet blev allmänt känt på 1800-talet. Innan dess kallades den även för snölilja, snöblomma, snövita, snöklocka, snösippa, snögalant och marsmånadsblomster. Dock finns växten beskriven som vit gårdsviol så tidigt som 1659.

På 1700-talet gav Carl von Linné snödroppen dess vetenskapliga botaniska namn, Galanthus nivalis och det betyder ungefär ”Mjölkblomman i snön”. Gala- mjölk, anthus- blomma, nivalis- från snön.

Samspel i naturen

Visste du att det finns ett samspel mellan snödroppen och vissa myrarter? Snödroppens frön har små fettklumpar på sig som myrorna tycker om att äta och därför bär de små insekterna med sig fröna ner i sina gångar. När myran ätit fettklumpen lämnas fröet kvar i myrgången där det kan gro och då få en chans att spridas till en ny plats.

Fröets skal innehåller ett helt batteri med olika ämnen som är både skadliga och oätliga för myrorna så det äter de inte. Myror kan på detta sätt hjälpa snödropparna att sprida sig över ganska stora områden, samtidigt som de har nytta av näringen som fröna ger, ett typiskt exempel på ett positivt samspel mellan olika arter!

Snödroppen som medicinalväxt

Människan utvinner ofta olika ämnen från växtriket som vi kan ha nytta av. I snödroppen har man hittat ämnen som till exempel har cancerhämmande, bakteriedödande, virusdödande och nervskadande effekter. Alla dessa finns dock i små koncentrationer så det är ingen mening med att äta snödroppar om man har blivit sjuk. Däremot så kan du bli dålig i magen och irriterad på huden om du äter snödroppar.

Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skriver så här:
Växten, speciellt löken, innehåller ämnen som har irriterande egenskaper. Inga allvarliga förgiftningar kända hos människa.