Silverpil

Silverpilen är imponerande med sin hängande grenar och vackra lövverk. Trädet blir mellan 5-10 meter högt.

Stora planteringen juni 2021. 

Mitt i den stora perennrabatten ser du tre stammar från silverpil. Vi var tyvärr tvungna att ta ner dem, på grund av svampangrepp. Nu är de istället stöd till de klätterväxter som finns och stammarna har vi tagit tillvara som bänkar. Slå dig gärna ner på någon av dem och njut en stund.

Om silverpilen

  • 5-20 meter hög
  • Trivs bäst i fuktiona eller våta områden nära vattenansamlingar
  • Har ett starkt och omfattande rotsystem

Historia

När Stjärnhusen byggdes och Rostaparkerna anlades, i slutet på 40-talet och början av 50-talet, så låg fokus på att skapa en miljö där människor skulle trivas att bo och leva. Då var det viktigt att skapa stora parkytor där människor kunde umgås, men de två stora parkerna var tänkta att först och främst finnas för barnen.

1945-59 planterades snabbväxande träd av inhemsk art som snabbt skapade rumslighet på de stora nyanlagda gräsytorna. Pilen i Fjärilsparken är planterad någon gång under dessa år. Det är ett av de största träden i Futurums ägo.