Varför en fjärilspark?

Under de senaste åren har det publicerats allt fler oroande rapporter om en ökad insektsdöd runtom i världen. Insekter är livsnödvändiga för hela vårt ekosystem, som en del i näringskedjan för andra arter, men framförallt som pollinerare och för odlandet av grödor.

Biologisk mångfald och pedagogik

Futurum Fastigheter, som lyder under Örebro kommuns direktiv att verka för en biologisk mångfald, vill arbeta aktivt för att insekter ska trivas och öka i population. Dessutom efterfrågar pedagoger som vistas i Futurums fastigheter pedagogiska miljöer där barnen kan lära sig mer om växter och insekter. Det är dock lättare sagt än gjort att skapa en sådan miljö som är anpassad till barn. En del insekter, till exempel getingar och bin, kan vara farliga. Växter som lockar till sig insekter passar därför inte på våra skolgårdar. Det går ju nämligen inte att tala om för insekterna att "ni fjärilar är välkomna, men inte ni bin".

Från idé till handling

Idén om att skapa ett projekt för att öka den biologiska mångfalden blev realitet i början av maj 2020. Projektet fick namnet Fjärilsparken. Den 2000 m² stora grönytan ligger i anslutning till förskolan Murgrönan och Vintergatan i bostadsområdet Stjärnhusen i Rosta. Fjärilsparken kommer att vara tillgänglig både för förskolebarn och allmänheten. Alla är välkomna, oavsett om du vär intresserad av insekter, växter och natur eller om du vill dra dig undan i en stadsnära oas och bara njuta en stund.