Om Fjärilsparken

Fjärilsparken ligger i bostadsområdet Stjärnhusen i Rosta på väster i Örebro. Här hittar du lummiga träddungar, buskage som bildar gröna rum, prunkande grönska, vackra blommor och insekter som tar del av naturens alla tillgångar. Ta med ett förstoringsglas och en insektsbok och se vad du hittar bland blommor och blad. Eller ta en paus och njut av en vacker oas som är till för både allmänhet och förskolebarn i närheten. Under soliga, vindstilla dagar kan du dessutom ha turen att få syn på en och annan fjäril.

Futurum Fastigheter är ett kommunalägt fastighetsbolag som bygger och förvaltar skolor, förskolor och brandstationer i Örebro kommun. Futurum lyder under Örebro kommuns direktiv att verka för en biologisk mångfald och när vi såg en tom grönyta i Rosta fick vi en idé. Tänk om vi kunde förena nytta med nöje och anlägga en park där både insekter och kommuninvånare kan trivas? Resultatet blev en fjärilspark!

Med parken vill Futurum arbeta för och öka den biologiska mångfalden. Parken anläggs under tre år, med start våren 2020.