Om biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär att värna om och bevara ­livsmiljöer för så många djur, växter, svampar och ­insekter som möjligt.

Under de senaste åren har det kommit allt fler ­oroande ­rapporter om en ökad insektsdöd på jorden. Insekter är livsnödvändiga för hela vårt ekosystem. De är en del i ­näringskedjan och pollinerar blommande grödor. Alla har sin ­speciella plats att ­fylla, både ovan och under jord. ­

Fågelholkar i en hög. 

I parken

Alla växter som finns i Fjärilsparken är nog utvalda för att främja den biologiska mångfalden. I Fjärilsparken finns en mängd olika blommor. De har ­olika färg och form för att tilltala olika in­sekter. I ­gräsmatteängen ­växer vilda blommor under sommaren. På våren tittar ­vårlökar upp som ger ­vårens första insekter mat. Vissa växter är ­snabba på att etablera sig, medan andra behöver mer tid.
Förutom växter finns det fågelholkar och insektshotell i ­parken. Där kan insekter och fåglar bo och hitta skydd. Det finns även träd och buskar av olika sorter. De bidrar alla till att främja den biologiska mångfalden.