Futurum anlägger sin första fjärilspark

Antalet insekter minskar i en oroande takt och Futurum vill vara med och dra sitt strå till stacken för att stoppa trenden. Dessutom efterfrågar pedagoger läromiljöer där barnen kan lära sig mer om växter och insekter. En fjärilspark, på en grönyta utanför förskolan Murgrönan i Rosta, blir lösningen.

Ett bi sitter på en lila blomma

Oroande trend med insektsdöd

Enligt en ny rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hotas 40 procent av jordens insektsarter av utrotning på sikt. Insekter är livsnödvändiga för hela vårt ekosystem, som en del i näringskedjan för andra arter, men framförallt som pollinerare och för odlandet av grödor.

Insektsdöden tros enligt rapporten bero på dels på klimatförändringar, men dessutom på ett alltför intensivt och högproducerande jordbruksanvändande där syntetiska bekämpningsmedel används.

– Jag minns somrarna när jag växte upp på 80-talet. När man skulle ut i trädgården för att hänga tvätt fick man sicksacka mellan alla insekter som fanns i gräsmattan. Det fullständigt kryllade av dem, säger Victoria Stensson som arbetar som arbetsledare på Futurum, tillika är samordnare för fjärilsparksprojektet.

– Så ser det inte ut idag, nu kan jag med lätthet gå barfota över min gräsmatta utan att trampa på en humla eller ett bi, fortsätter Victoria.

Ökad biologisk mångfald och läromiljö

Futurum, som lyder under Örebro kommuns direktiv att verka för en biologisk mångfald, vill vara med och arbeta aktivt för att insekterna ska trivas och öka i population. Dessutom efterfrågar pedagoger läromiljöer där barnen kan lära sig mer om växter och insekter. Detta är dock lättare sagt än gjort då Futurums kunder framförallt är barn.

 

– Det skulle inte fungera att odla växter som lockade till sig insekter på våra skol- och förskolegårdar. Det går ju inte att tala om för insekterna att "ni fjärilar är välkomna, men inte ni bin", säger Victoria Stensson.

 

– Vi försöker lösa detta genom att plantera vårlökar utanför och i anslutning till våra fastigheter. Dessutom planterar vi och sköter blommande träd, vilket får insekterna att komma upp i luftrummet, men vi började fundera på vad vi kunde göra mer, fortsätter Victoria.

En fjärilspark blir lösningen

Då uppkom en idé om att skapa ett projekt som gick under arbetsnamnet Fjärilsparken, en idé som blev till handling i början av maj.

 

Den 2000 m² stora grönytan där fjärilsparken ska anläggas, ligger i anslutning till förskolan Murgrönan i Rosta och kommer att vara tillgänglig både för förskolebarn och allmänhet.

 

– Alla som är intresserade av insekter och natur, eller som helt enkelt vill dra sig undan till en stadsnära oas, kommer att vara välkomna, säger Victoria Stensson.

Fem personer sitter runt ett bord och tittar på en karta

Lars Juhlin, Sirpa Fårhage, Lotta Cederström, Magnus Danielsson, Johanna Johnsson och Victoria Stensson.

Fem parkarbetare driver projektet

De som kommer att arbeta med fjärilsparken, under Victoria Stenssons handledning, är fem av Futurums parkarbetare: Lars Juhlin, Johanna Johnsson, Magnus Danielsson, Sirpa Fårhage och Lotta Cederström. Även entreprenörer och andra sakkunniga kommer att hjälpa till med projektet.

Vad har ni för tankar kring projektet?

– Det känns jätteroligt att få vara en del av detta projekt. På Futurum jobbar många med olika kunskaper och bakgrund och det är kul att kunna ta tillvara på det i ett sånt här projekt. Dessutom kommer vi att lära oss mycket under den här processen och redan nu har jag börjat tänka mer på det här med biologisk mångfald även hemma, säger Lotta Cederström. 


– I sommar kommer jag inte att rensa ogräs hemma på samma sätt som tidigare. Jag kommer istället försöka tänka på att bevara så mycket blommor som möjligt, även maskrosor, fortsätter Lotta.


Kollegan Lars Juhlin instämmer.

– Ja, nu kommer man verkligen att få upp ögonen för olika insekter och hur viktiga de är, säger Lars. Man kommer att ha ett helt annat miljötänk efter att ha jobbat med det här ett tag, fortsätter han.


– Det här är ett väldigt fint och viktigt uppdrag, säger kollegan Johanna Johnsson.


– Ja, vi bygger ju upp en helt ny miljö, och i princip allt vi använder, förutom en del el, kommer att vara återbruk, tillägger Sirpa Fårhage.

Futurums trädpolicy

Futurum har som policy att alltid återplantera träd där man av olika anledningar behövt ta ner befintliga träd. Just i Rosta, området där fjärilsparken kommer att anläggas, har många träd behövts fällas på grund av svampangrepp. På grönytan där fjärilsparken kommer att anläggas fanns därför en tom yta, dessutom i direkt anslutning till förskolor. Perfekt lämpad för att anlägga en fjärilspark med andra ord.

Fjärilsparken anläggs under tre års tid

Processen med att anlägga fjärilsparken kommer att pågå under tre års tid i tre olika etapper.


Besökare kommer bland annat att kunna förvänta sig en park med prunkande växter och insektshotell som lockar till sig alla möjliga slags insekter, vackra gångstråk och mysiga träddungar som blir som gröna rum.

Fjärilsparken från ovan.

År 1

Under den inledande etappen kommer befintliga svampangripna träd att kapas, och nya träd, Himalayabjörkar, planteras. Gångstråk, i bland annat stenmjöl, kommer att läggas, och viss plantering av träd, buskar och lökar kommer att äga rum. Även viss eldragning planeras att ske.

År 2

Under det andra året, etapp två, kommer det att anläggas perennrabatter och ängsmark med blommande växter som drar till sig insekter. Här kommer även insektshotell att placeras i parken. Under etapp två fortsätter även utvecklingen av fomen och stukturen av fjärilsparken.

År 3

Den tredje etappen, under år tre, kommer att bli en utvärderingsperiod där möjlighet för finputsning och justeringar blir möjlig. Här kan man backa tillbaka och se vad som blev bra och vad som blev mindre bra, och efter det komplettera och eventuellt komma med ändringar.

Välkomna att följa oss i arbetet med fjärilsparken

Vi har med andra ord några spännande år framför oss och om resultatet blir bra hoppa Futurum på att kunna anlägga fler fjärilsparker runtom i Örebro kommun.


Vi kommer kontinuerligt att rapportera från arbetet med fjärilsparken, både här på webben och i våra sociala medier.

Varmt välkomna att följa med på vår resa med projekt fjärilsparken!