Änglanda Flygfoto

Änglanda

Änglandaskolan är en korridorlös skola i fyra våningar. Bottenvåningen innehåller olika gemensamma funktioner, till exempel den uthyrningsbara matsalen och gymnastiksalen. På de övre våningsplanen finns sju hemvister med plats för tre klasser i varje.

Den stora entréhallen som ligger mitt i byggnaden skapar ett unikt, gemensamt rum med ljusinsläpp från taket och cirkulationsstråk som leder vidare uppåt. På varje våning finns mindre aktivitetstorg som öppnar sig mot cirkulationsstråken och entréhallen. Glaspartier leder naturligt dagsljus in i hemvisterna från byggnadens mitt.

Interiört skapar sträckmetall och färgsatta fönsternischer en lekfull karaktär. Exteriört går skolans lekfullhet igen i såväl de färgglada fönsterkarmarna som den mönstrade betongfasaden, som är indelad i fält med olika materialbearbetningar och kulörer.

Skolmiljön kompletteras med ett torg framför byggnaden och en stor skolgård som ansluter till den intilliggande parken.

Produktionen startade 2016 och står färdigt för inflytt till höstterminen 2018


Pålning av Änglanda Idrottshall

Den 2 november 2017 startar pålningen för den nya idrottshallen. 

 

Montage av Idrottshallen startar

Montaget av den idrottshallen började vecka 9

Hitta hit

Besöksadress:

Termikgatan

Din kontakt

Ove Abelholt Förvaltare

Förvaltare


Miljöbyggnad silver Änglanda
Miljöbyggnad silver Änglanda

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215

Hitta oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Linked inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster