Nikolaiskolan gård

Nikolaiskolan

I fastigheten Nikolaiskolan ligger idag en nystartad högstadieskola för årskurs 7–9. Här går elever från hela Örebro. Du hittar skolan vid Oskarsparken, mitt i centrala Örebro.


Genom åren har Risbergska skolan och Engelbrektsskolan legat i fastigheten. Även Gumeliusskolans elever har under en period på 2000-talet hållit till i lokalerna. Idag består fastigheten av 5 byggnader och om fattar cirka 10 000 kvm.


Örebros äldsta flickskola


Engelbrektsskolan är Örebros äldsta flickskola och flyttade in i de nya byggnaderna 1905. Det var stadsarkitekt Magnus Dahlander som då ritade skolbyggnaden. 1917 uppfördes gymnastik- och skolköksbyggnaderna i rött tegel av arkitekt Albert Jonsson. År 1938 uppfördes en ny byggnad för Högre allmänna flickläroverket. Det ritades av stadsarkitekten Georg Arn i utpräglad funkisstil. Huset finns kvar än i dag, men blev kraftigt ombyggt år 1940 för den dåvarande kommunala flickskolan. 

Hitta hit

Besöksadress:

Manillagatan 15-19

Din kontakt

Förvaltare

Jörgen Eriksson

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215

Hitta oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Linked inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster