Fem år av framgångsrikt brandskyddsarbete

Futurum har sedan 2013 investerat stora pengar på att åtgärda brandskyddet i sina fastigheter.

Ulf Smedberg, vice brandchef på Nerikes Brandkår, är nöjd med det arbete som lagts ner. Futurum hade mycket att ta tag i inledningsvis. Dokumentera det befintliga brandskyddet och omfattande åtgärder för att säkra upp det. Ulf Smedberg tycker nu att Futurum har en bra organisation kring brandsäkerhet, och ser en tydlig framgångsfaktor i arbetet. Nu gäller det att arbeta vidare på den inslagna vägen för att garantera säkerheten för barn och pedagoger. Brand- och utrymningsskyddet inom Futurum fastigheter i Örebro AB skall vara på högsta möjliga nivå och värna om skydd för människor, egendom och miljö. Skydd och säkerhet för människor skall alltid prioriteras.

Örebro 2017-01-02

Göran Lunander, VD Futurum Fastigheter

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215

Hitta oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Linked inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster