Läs mer den övergripande strategin.

Övergripande strategier och budget

Futurum Fastigheter i Örebro AB ägs till 100% av Örebro kommun via koncernen Örebro Rådhus AB, där Futurum är ett av dotterbolagen. Här hittar du Örebro kommuns budget för 2019.

Budgeten innehåller texter om vad den kommunala organisationen ska arbeta med under året som kommer. Det finns också siffror som beskriver vilka pengar som går till vad inom kommunens verksamhet. Sammanlagt omsätts ca 8,5 miljarder kronor i Örebro kommun, så det är en stor verksamhet det handlar om.


Styrmodellen redovisar vilka övergripande strategier som kommunen arbetar med och vilka mål som ska uppnås under mandatperioden. Vad som ska uppnås formuleras i ett antal målområden. Verksamheten som kommunen
bedriver ska varje år utvecklas för att nå målen för mandatperioden.

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215

Hitta oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Linked inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster