Solceller Örebro brandstation

Målet för förnybar solel är snart uppnått

400MWh förnybar elenergi ska Futurum producera år 2020 enligt kommunens klimatstrategi.

— Vi ligger långt framme och producerar 105MWh solel under 2017. Vi räknar med att nå 400MW 2019, alltså ett år före tidsplanen, Berättar Mia Elvén, energiingenjör på Futurum.

 

Energieffektiviseringen och satsning på förnybara energislag har stått högt på Futurums agenda ända sedan bolaget bildades 2012. Solenergi är en viktig del och idag finns solceller i fyra fastigheter – Örebro brandstation, Mariebergsskolan, Tybblelundsskolan och den nya Änglandaskolan. På Norrbyskolan och Vintrosaskolan är det förberett för produktion av solel.

 

Anvädningen av solceller går starkt frammåt, och det gäller även produktionsutvecklingen.

- Solcellerna blir mer effektiva och sjunker i pris. Enda nackdelen för vår del är att de har högst elprodution på sommaren när skolor och förskolor har sol lägst elanvädning. På Örebro brandstation är det annorlunda eftersom de har komfortkyla, vilket ger en jämnare elförbrukning under hela ådet. Generellt eftersträvar vi givetvis balans i elförbrukningen över året.

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215

Hitta oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Linked inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster